Trčite 5 minuta na dan

Ukoliko možete trčati 5 minuta na dan, možete produžiti svoj život

Studije pokazuju da osobe koje trče ili džogiraju čak samo 5 minuta na dan, u prosjeku žive tri godine duže od osoba koje ne trče!

Osobe koje su trčale ili džogirale samo 5 minuta dnevno smanjile su rizik od prerane smrti za skoro 1/3 i produžile svoje živote za otprilike tri godine, prema podacima nove studije.

Istraživači su ispitali tjelesnu aktivnost i navike kod više od 55 000 odraslih osoba u Dalasu koji su posmatrani u vremenskom razoblju od 6 do 22 godine. Otprilike 24% tih osoba je trčalo redovno. U poređenju sa onima koji nisu trčali, „trkači“ su imali 30% manje vjerovatnoće od smrti tokom navedene studije i ispitivanja. Također, utvrđeno je da 45% manja vjerovatnoća za grupu „trkača“ da će umrijeti od kariovaskularne bolesti!

„Trčanje, čak i u malim količinama i pri manjim brzinama se povezuje sa značajnim benefitima u pogledu smanjenja rizika od smrt“ utvrdili su istraživači.

Također, mjereno je trčanje u različitim pravcima – prema ukupnoj sedmično pretrčanoj udaljenosti, učestalosti, brzini i „ukupnoj količini trčanja“ (koja se računala množenjem trajanja i brzine). U svim kategorijama, čak i “trkači” sa najlošijim prosjekom su imali manju vjerovatnoću od smrti tokom ove studije od “ne-trkača”.

Da biste smanjili rizik od prerane smrti, potrebno je 30 do 59 minuta trčanja sedmično, istraživači su izračunali.

„Upravo zato što nam je pomanjkanje vremena jedna od glavnih prepreka za bavljanje tjelesnom aktivnošću, ova studija motivira više ljudi da počnu trčati i nastave sa tom aktivnošću kao ostvarljivom cilju u procesu smanjenja mortaliteta“ izjavili su. Osobe koje ne mogu posvetiti 15 do 20 minuta za umjerenu fizičku aktivnost svaki dan, mogu sigurno cijeniti efikasnost petominutnog trčanja, dodali su.

Da su svi „ne-trkači“ počeli sa trčanjem, 16% od ukupnih 3413 smrti koje su se desile tokom trajanja studije, mogle su biti spriječene, napisali su istraživači. Bilo bi spašeno 546 života.

U uvodniku koji je objavljen uz ovu studiju, istraživači su pozvali ljekare da koriste ove informacije kako bi motivirali svoje pacijente na vježbanje, čak i toliko koliko je nekoliko minuta na dan.

“Vježbanje je čudotvorni lijek na mnogo načina” napisali su u uvodniku. “Lista oboljenja koje vježbanje može spriječiti, odgoditi, promijeniti tok ili poboljšati izglede i ishode je duži nego što mi to trenutno uopšte shvatamo”.

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-five-minutes-running-per-day-extends-life-20140728-story.html

Opšti uslovi upotrebe

Pristajem da moje podatke Nobel Ilac, predstavništvo u BiH obrađuje i koristi u svrhu promocije, direktnog marketinga, obavještenja o novostima, nagradnim igrama, te radi statističke obrade i istraživanja tržišta. Podatak koji se koristi je e-mail adresa, a korisnik može bilo kada prekinuti članstvo slanjem zahtjeva na email newsletter@nobel.com.ba ili na adresu Nobel Ilac, Hasiba Brankovića 9, 71000 Sarajevo. Upoznat sam s definicijom svrhe obrade i dopuštam obavještavanje na svoju e-mail adresu.