Šta je preuranjena ejakulacija

Šta je preuranjena ejakulacija

Preuranjena ejakulacija je jedan od najčešćih poremećaja muške seksualne funkcije, ali se o njoj jako malo zna.

Prema statističkim podacima, čak oko 30% muškaraca se sreće sa ovim problemom, dakle, svaki treći – četvrti muškarac, ali nisu spremni da pričaju o svojim simptomima, pa izostaje i sama terapija.

Preuranjena ejakulacija se definiše kao stalna ili povremena ejakulacija koja se dešava nakon minimalne seksualne stimulacije, odmah ili gotovo odmah nakon penetracije i prije nego što to osoba želi. Sam uzrok preuranjene ejakulacije nije dovoljno jasan, ali često se može povezati sa genetikom, lošim opštim zdravljem, debljinom, upalnim bolestima prostate, dijabetesom, nedostatkom fizičke aktivnosti… Ipak, treba imati na umu da može biti prisutna bez ijednog od nabrojanih faktora.

Preuranjena ejakulacija može biti:

 • cjeloživotna – dešava se
  uvijek ili gotovo uvijek 1 minutu
  nakon vaginalne penetracije ili čak i prije
 • povremena – ne dešava se uvijek,
  ali je vrijeme do odgode ejakulacije značajno
  smanjeno, 3 minute ili kraće,
  a nemogućnost ove odgode stvara
  opterećenje kod muškaraca

Iako je preuranjena ejakulacija mnogo zastupljeniji problem nego erektilna disfunkcija, u našoj zemlji, kao ni u ostatku svijeta, nije dovoljno prepoznata i predstavlja tabu temu. Pacijenti ne žele da pričaju o problemu sa kojim se susreću, često zbog stida, ali i zbog toga što nisu upoznati da postoji mogućnost liječenja. Prisutan je i problem da se preuranjena ejakulacija miješa sa erektilnom disfunkcijom, pa se onda pogrešno i tretira lijekovima namijenjenim za ovo stanje.

Preuranjena ejakulacija pogađa oba partnera

Preuranjena ejakulacija utječe na oba partnera. Muškarci su manje zadovoljni seksualnim odnosima, teško se opuštaju i rjeđe stupaju u odnose, iako želja za seksom i dalje postoji. Međutim negativni utjecaj preuranjene ejakulacije je mnogo širi od samog seksualnog nezadovoljstva. Ovaj problem ima veliki utjecaj na samopouzdanje i utječe na odnos sa partnerom, a često vodi u depresiju i anksioznost. Kako se stanje pogoršava, tako raste i nezadovoljstvo partnera, što može voditi i ka raskidima i razvodima. Najteži oblik preuranjene ejakulacije, a to je ejakulacija koja se desi i prije nego dođe do penetracije, može biti i uzrok bračne neplodnosti.