Šta je preuranjena ejakulacija

Šta je preuranjena ejakulacija?

Preuranjena ejakulacija je jedan od najčešćih poremećaja muške seksualne funkcije, ali se o njoj jako malo zna.

Prema statističkim podacima, čak oko 30% muškaraca se sreće sa ovim problemom, dakle, svaki treći – četvrti muškarac, ali nisu spremni da pričaju o svojim simptomima, pa izostaje i sama terapija.

Preuranjena ejakulacija se definiše kao stalna ili povremena ejakulacija koja se dešava nakon minimalne seksualne stimulacije, odmah ili gotovo odmah nakon penetracije i prije nego što to osoba želi. Sam uzrok preuranjene ejakulacije nije dovoljno jasan, ali često se može povezati sa genetikom, lošim opštim zdravljem, debljinom, upalnim bolestima prostate, dijabetesom, nedostatkom fizičke aktivnosti… Ipak, treba imati na umu da može biti prisutna bez ijednog od nabrojanih faktora.

Preuranjena ejakulacija može biti:

  • cjeloživotna
    dešava se uvijek ili gotovo uvijek 1 minutu nakon vaginalne penetracije ili čak i prije
  • povremena
    ne dešava se uvijek, ali je vrijeme do odgode ejakulacije značajno smanjeno, 3 minute ili kraće, a nemogućnost ove odgode stvara opterećenje kod muškaraca

Iako je preuranjena ejakulacija mnogo zastupljeniji problem nego erektilna disfunkcija, u našoj zemlji, kao ni u ostatku svijeta, nije dovoljno prepoznata i predstavlja tabu temu. Pacijenti ne žele da pričaju o problemu sa kojim se susreću, često zbog stida, ali i zbog toga što nisu upoznati da postoji mogućnost liječenja. Prisutan je i problem da se preuranjena ejakulacija miješa sa erektilnom disfunkcijom, pa se onda pogrešno i tretira lijekovima namijenjenim za ovo stanje.

Više o terapijskim opcijama za liječenje preuranjene ejakulacije saznajte OVDJE.

Opšti uslovi upotrebe

Pristajem da moje podatke Nobel Ilac, predstavništvo u BiH obrađuje i koristi u svrhu promocije, direktnog marketinga, obavještenja o novostima, nagradnim igrama, te radi statističke obrade i istraživanja tržišta. Podatak koji se koristi je e-mail adresa, a korisnik može bilo kada prekinuti članstvo slanjem zahtjeva na email newsletter@nobel.com.ba ili na adresu Nobel Ilac, Hasiba Brankovića 9, 71000 Sarajevo. Upoznat sam s definicijom svrhe obrade i dopuštam obavještavanje na svoju e-mail adresu.