Osteoartritis: Šta mogu postići terapijom?

Postoje čvrsti dokazi efikasnosti glukozamina i hondroitina u adekvatnim dozama u terapiji osteoartritisa iz niza kliničkih studija. Pokazalo se da pomažu u smanjenju simptoma, uključujući otok i bol u zglobovima, u poboljšanju funkcije (sposobnosti kretanja), te u sprječavanju daljnjeg propadanja hrskavica i povećanju njihove otpornosti.

Svjetske i evropske zdravstvene smjernice preporučuju da se u terapiji osteoartritisa koristi doza od 1.500 mg glukozamina i 1.200 mg hondroitina dnevno. Glukozamin i hondroitin najbolje je uzimati zajedno, u kombinaciji.

Da bi preparati djelovali, mora se voditi računa o par ključnih stvari.

  1. Vodeća svjetska i evropska udruženja ljekara koja se bave problemom propadanja hrskavice preporučuju korištenje glukozamina i hondroitina. Da bi terapija bila efikasna, glukozamin i hondroitin najbolje je uzimati zajedno, u kombinaciji.
    Doze potrebne da se ostvari željeni efekat su:
    1.500 mg glukozamina dnevno i 1.200 mg hondroitina dnevno.
    Preparati sa niskim dozama nemaju učinka.
  2. Bolesti propadanja zglobova su hronične. Jednom kada počnu, traju doživotno. Upravo zbog toga, terapija ovih stanja mora biti trajna. Može se piti kontinuirano (bez prekida) ili u ciklusima od po 3 mjeseca. Ukoliko se uzima neredovno, često prekida – rezultata neće biti.
  3. Terapiju treba započeti što prije! Uznapredovala bolest, kao i bilo koja druga, teže se liječi i rezultati su manji ili izostaju. Ukoliko je to vaš slučaj, obratite se ljekaru za preporuke za daljnji tok liječenja i vaše opcije.

 

NBL Glucosamine Chondroitin
NBL Glucosamine Chondroitin MSM
su preparati koji sadrže preporučene, djelotvorne dnevne doze glukozamina i hondroitina.

Sprječavaju propadanje i pomažu oporavak hrskavica.
Dodatak prehrani. Izdaje se bez recepta.