LANSOPROL

 

Lansoprol 15 mg 28 kapsula Lansoprol 30 mg 28 kapsula

Ovaj dio odnosi se samo na stručnu javnost.
Prihvatanjem pristupa ovim informacijama, vi potvrđujete da ste medicinski radnik.