DEKSALGIN

B1_korekcija_07.04.2015

Lijekovi se izdaju bez recepta.
Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.