CO-IRDA

Ovaj dio odnosi se samo na stručnu javnost.
Prihvatanjem pristupa ovim informacijama, vi potvrđujete da stemedicinski radnik.