Probiotik za akutno narušenu crijevnu floru

Ako brinete za vaše zdravlje, morate biti upoznati o važnosti dobrih bakterija crijeva.

Prema gastroenterološkim smjernicama uravnotežena crijevna flora u velikoj mjeri je odgovorna za cjelokupno zdravlje čovjeka.

Lijekovi, loša ishrana, antibiotici, infekcije, pušenje, operacije i hronični stres narušavaju ovu ravnotežu. Narušena harmonija u crijevima manifestuje se kao dijareja, opstipacija, nadutost ili gasovi.

Poremećena crijevna flora povezuje se sa velikim brojem oboljenja.

Kako sačuvati ravnotežu crijevne flore?

Upotreba pravog probiotika znatno smanjuje rizik narušavanja sastava i raznolikosti crijevne flore i daljnih komplikacija vašeg zdravlja.

Oprez! Nisu svi probiotici jednako efikasni.

Da bi jedan probiotik ispoljio svoja pozitivna svojstva bakterije moraju doći do crijeva.
Istraživanja su pokazala da je stepen preživljavanja probiotika do crijeva nizak. Razlog su agresivno djelovanje želučane kiseline i žučnih kiselina.
U konačnici izostaje pozitivno i očekivano djelovanje probiotika.

Koja je tajna dvostruke ovojnice?

NBL PROBIOTIC OPTIMA proizveden je patentiranom tehnologijom sa dvostrukom ovojnicom. Zahvaljujući ovoj ovojnici do crijeva preživljava 100 puta više korisnih bakterija nego kod probiotika bez ovojnice.

NBL PROBIOTIC OPTIMA je efektivan u navedenim stanjima:

  • Prevencija/terapija dijareje izazvane antibiotikom
  • Akutni gastroenteritis
  • Postoperativni oporavak
  • Opstipacija
  • Opstipacioni i miješani tip sindroma iritabilnog crijeva

NBL Probiotic OPTIMA je probiotik razvijen namjenski da zaštiti vašu crijevnu floru u stanjima akutno narušene crijevne flore. Sastoji se od 6 pametno odabranih probiotskih sojeva, prebiotika i vitamina C.

OSTALE PREDNOSTI – NBL PROBIOTIC OPTIMA.

  • Ne sadrži laktozu, želatinu ili gluten.
  • Nije potrebno čuvati u frižideru zahvaljujući dvostrukoj ovojnici. Čuva se na sobnoj temperaturi do 25°C.
  • Tableta za žvakanje omogućava jednostavnu primjenu bez vode.
  • Obezbjeđuje više od 15 dana sigurne zaštite i regeneracije vaše crijevne flore.

Danilo Pagliari, Ciriaco A. Piccirillo, Anis Larbi, and Rossella Cianci, “The Interactions between Innate Immunity and Microbiota in Gastrointestinal Diseases,” Journal of Immunology Research, vol. 2015, Article ID 898297, 3 pages, 2015

M Valdes, Ana & Walter, Jens & Segal, Eran & Spector, Tim. (2018). Role of the gut microbiota in nutrition and health. BMJ. 361. k2179. 10.1136/bmj.k2179.

Jandhyala SM, Talukdar R, Subramanyam C, Vuyyuru H, Sasikala M, Reddy DN. Role of the normal gut microbiota. World J Gastroenterol 2015; 21(29): 8787-8803