Poremećaji razvoja (ADHD, autizam…) i benefiti ulja krila

Adekvatan unos omega-3 masnih kiselina (EPA i DHA) od temeljnog je značaja za prenatalni i postnatalni razvoj mozga. U studijama je pokazano da kombinacije DHA i EPA pružaju benefite u stanjima kao što su nedostatak pažnje i poremećaj hiperaktivnosti, autizam, dispraksija, disleksija, agresija, kao i kod psihijatrijskih stanja poput depresije i sl.

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder), odnosno poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnosti i ASD (autistic spectrum disorder), to jest autistični spektar poremećaja, predstavljaju neurorazvojne poremećaje koji se sve češće spominju jer njihova učestalost stalno raste i postaje sve veći problem.

Prema ispitivanju iz 2016. godine, djeca sa ADHD i ASD imala su niži nivo omega-3 masnih kiselina i niži omjer omega-3/omega-6 u odnosu na djecu bez ovih problema. Kod djece sa autističnim poremećajem nivoi su bili niži nego i kod djece sa ADHD.

Prema rezultatima analiza studija rađenih sa djecom sa ADHD (699 djece), korištenje omega-3 masnih kiselina dovelo je do malog, ali značajnog poboljšanja simptoma. Preliminarni rezultati studija rađenih sa djecom sa autizmom (194 djece) pokazuju napredak simptoma hiperaktivnosti, letargije i stereotipnosti.

Opsežnija ispitivanja kod ovih poremećaja tek trebaju biti provedena, ali stručnjaci smatraju da je korištenje omega-3 masnih kiselina razumno, makar i sa minimalnim poboljšanjima, jer u poređenju sa lijekovima koji mogu biti vrlo agresivni i izazvati štetna popratna djelovanja na organizam djece, omega-3 masne kiseline su dodatak prehrani.

Ulje krila je odličan izbor jer uz sve ostale prednosti dolazi iz najčišćih voda, od račića koji relativno kratko žive i za razliku od riba ne nakupljaju toksične supstance poput pesticida, teških metala, žive…