O kompaniji

NOBEL

Utemeljena 1964.god, firma Nobel Ilaç je najstarija i ujedno vodeća firma Ulkar Holding grupacije.

U 47 godina rada, Nobel se uspješno pozicionirao kao jedna od vodećih kompanija farmaceutskog sektora u Turskoj. Uspjeh počiva na međusobnoj suradnji i radu tima iskusnih menadžera i stručnih tehničkih savjetnika, blizu 1000 medicinskih predstavnika, te administrativnog osoblja.

Pored Nobel Ilaç firme, grupaciju Ulkar Holdinga čine i sljedeće firme:

Ulkar Kimya: proizvodi aktivne farmaceutske sastojke i mikropelete sa kontroliranim otpuštanjem.

Zadatak FarGem-a je istraživanje i razvoj farmaceutskih proizvoda visoke kvalitete, te pronalaženje kost-efektivnih rješenja za probleme u proizvodnji.

Nobel Farma je proizvođač gotovih proizvoda, kako za Nobel Ilaç, tako i za ugledne turske i multinacionalne kompanije (solucija, kapsula, tableta, granula).

GeneriNobel vodi i koordinira kompletan proces  internacionalnog generičkog razvoja lijekova kroz sporazume o suradnji sa globalnom mrežom međunarodnih organizacija, kao što su klinički istraživački instituti.

Danas Nobel Ilaç  ima preko 80 proizvoda:

analgetike-antinflamatore i antireumatike, analgetike-antipiretike, narkotik-analgetike, antibiotike, antidijabetike, antiemetike, antifungalne, antigripalne, antihistaminike, antitusike, antiviralne, dekongestive, antidijaretike, lijekove za gastrointestinalni trakt (inhibitore protonske pumpe, H2-receptor antagoniste) lijekove za terapiju  kardiovaskularnog sistema (antihipertenzive, antianginalne, antihiperlipidemike, cerebrelne i periferne vazoterapeutike), lijekove za terapiju respiratornog sistema (bronhodilatatore, mukolitike), lijekove koji se koriste kod benigne hiperplazije prostate, psihoterapeutike, lijekove koji se koriste u liječenju alkoholizma, vitamine i dermatološke preparate.

U 2005 godini, kompanija Nobel je proglašena za jednu od najbrže rastućih farmaceutskih kompanija u Turskoj, sa brzinom rasta od 270%.

U okviru širenja i pozicioniranja Ulkar Holdinga kao internacionalne farmaceutske kompanije, otvorena su mnogobrojna predstavništva diljem Evrope i Azije, među njima i predstavništvo Nobel Ilaç u BiH koja aktivno djeluju na svim poljima farmaceutskog vrijednosnog lanca u našoj zemlji.

Predstavništvo Nobel Ilaç BiH uspješno posluje zahvaljujući organizacijskoj strukturi i strategijama koje su prilagođene i usklađene sa zahtjevima i potrebama lokalnog tržišta.

Bogatstvo različitosti, briga za zaposlenike i odgovoran odnos prema zajednici sastavni su dio poslovne politike i kulture kompanije.

Pogledajte promotivni video

Opšti uslovi upotrebe

Pristajem da moje podatke Nobel Ilac, predstavništvo u BiH obrađuje i koristi u svrhu promocije, direktnog marketinga, obavještenja o novostima, nagradnim igrama, te radi statističke obrade i istraživanja tržišta. Podatak koji se koristi je e-mail adresa, a korisnik može bilo kada prekinuti članstvo slanjem zahtjeva na email newsletter@nobel.com.ba ili na adresu Nobel Ilac, Hasiba Brankovića 9, 71000 Sarajevo. Upoznat sam s definicijom svrhe obrade i dopuštam obavještavanje na svoju e-mail adresu.